PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
 • pd showcase01 976x400
 • pd showcase02 1200x400
 • pd showcase03 1200x400
 • pd showcase04 1200x400
 • pd showcase05 1200x400
 • pd showcase06 1200x400
 • pd showcase08 1200x400
 • pd showcase09 1200x400
 • PD Paintings
 • 2003 1200x400

Khái Quát Về Tân Nhạc Việt Nam

Tiêu đề Lượt xem
Khái Quát Về Tân Nhạc Việt Nam - Lời Nói Ðầu Lượt xem: 1858
Thời Kỳ Ði Tìm Nhạc Ngữ Mới (đầu thập niên 30) Lượt xem: 1595
Thời Kỳ Chuẩn Bị (giữa thập niên 30) Lượt xem: 2085
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) Lượt xem: 1549
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Những Xu Hướng Lượt xem: 1448
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm MYOSOTIS - Hoa Lưu Ly Lượt xem: 1868
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm TRICÉA Lượt xem: 1834
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm Hải Phòng [1] Lượt xem: 1642
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm Hải Phòng [2] Lượt xem: 1597
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm Nam Định Lượt xem: 1411
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhạc Sĩ Ðộc Lập [1] Lượt xem: 1497
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhạc Sĩ Ðộc Lập [2] Lượt xem: 1562
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhạc Sĩ Ðộc Lập [3] Lượt xem: 1381
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình - Nhạc Quê Hương Lượt xem: 1507
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Vui Tươi Lành Mạnh, Phóng Khoáng Lượt xem: 1560
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Yêu Nước - Nhạc Hướng Đạo Lượt xem: 1857
Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) - Xu Hướng Nhạc Hùng - Thanh Niên Lịch Sử Ca Lượt xem: 1600
Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) - Xu Hướng Nhạc Hùng - Hoàng Quý Và Nhóm Ðồng Vọng Lượt xem: 1717
Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) - Xu Hướng Nhạc Hùng - Lưu Hữu Phước Và Nhóm Tổng Hội Sinh Viên Lượt xem: 2065

Lời Bàn Mới

 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Thang Pham 23.05.2017 11:45
  Theo thiển ý, không chắc lắm. Ở Việt Nam, khá nhiều mồ hoang (xác chết không ai chôn, nằm ngoài đồng ...
   
 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Trần Hồng 09.02.2017 11:37
  Toi mê nhạc Phạm Duy, rất thích bài này, nhưng tôi thật sự không hiểu câu " hồn ta như gò mối, đang chờ ...
   
 • Tìm Nhau
  Bùi Thái Ngọc 14.11.2016 14:34
  Một tượng đài chủa tân nhạc Việt Nam!
   
 • Dạ Lai Hương
  Huỳnh Thị Lệ Hoa 21.10.2016 11:16
  Bài hát hay tuyệt vời, nghe đã say, hát lại càng say
   
 • Bên Ni Bên Nớ
  Kinh Dinh 10.10.2016 19:29
  Êm dịu , sâu lắng !

Đăng Nhập