PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
 • pd showcase01 976x400
 • pd showcase02 1200x400
 • pd showcase03 1200x400
 • pd showcase04 1200x400
 • pd showcase05 1200x400
 • pd showcase06 1200x400
 • pd showcase08 1200x400
 • pd showcase09 1200x400
 • PD Paintings
 • 2003 1200x400

Hồi Ký — Thời Hải Ngoại

Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chương 1 Phạm Duy Lượt xem: 2471
Chương 2 Phạm Duy Lượt xem: 1999
Chương 3 Phạm Duy Lượt xem: 2276
Chương 4 Phạm Duy Lượt xem: 2294
Chương 5 Phạm Duy Lượt xem: 2015
Chương 6 Phạm Duy Lượt xem: 1966
Chương 7 Phạm Duy Lượt xem: 1936
Chương 8 Phạm Duy Lượt xem: 2014
Chương 9 Phạm Duy Lượt xem: 2032
Chương 10 Phạm Duy Lượt xem: 2045

Lời Bàn Mới

 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Thang Pham 23.05.2017 11:45
  Theo thiển ý, không chắc lắm. Ở Việt Nam, khá nhiều mồ hoang (xác chết không ai chôn, nằm ngoài đồng ...
   
 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Trần Hồng 09.02.2017 11:37
  Toi mê nhạc Phạm Duy, rất thích bài này, nhưng tôi thật sự không hiểu câu " hồn ta như gò mối, đang chờ ...
   
 • Tìm Nhau
  Bùi Thái Ngọc 14.11.2016 14:34
  Một tượng đài chủa tân nhạc Việt Nam!
   
 • Dạ Lai Hương
  Huỳnh Thị Lệ Hoa 21.10.2016 11:16
  Bài hát hay tuyệt vời, nghe đã say, hát lại càng say
   
 • Bên Ni Bên Nớ
  Kinh Dinh 10.10.2016 19:29
  Êm dịu , sâu lắng !

Đăng Nhập