PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400

Những Trang Hồi Âm

* Gọi là hồi âm vì đây cũng chỉ là những trang hồi ký hay hồi tưởng mà nhiều người đã biết không ít thì nhiều rồi, nhưng vì bây giờ là những trang hồi âm nên có thêm những bổ xung về nhạc lý và có ít nhiều tâm sự vụn vặt... (Ủa, làm người VN thì cứ phải suốt đời như con cá hồi, hết hồi tưởng, hồi ký, hồi ức đến hồi hương, hồi âm, hồi tỉnh, hồi tâm, hồi hộp... Còn hồi gì nữa đây ???)

* Hồi âm còn có nghĩa là trả lời những câu hỏi của những bạn muốn biết về nhạc thuật của tôi hay muốn cải chính một vài xuyên tạc về đời tôi mà tôi vì lười biếng nên không muốn giải thích. Bây giờ thì xin nói, nhưng chỉ nói với vài người bạn đang có ý định thành lập một Phạm Duy Học Hội (PD Study) để các bạn đó có thêm tài liệu, ngõ hầu cung cấp cho những người yêu nhạc hôm nay và ngày mai về chuyện : PD, con người và sự nghiệp.

Phạm Duy
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Mở Đầu Phạm Duy Lượt xem: 1389
Đi Tìm Giai Điệu Phạm Duy Lượt xem: 1466
Con Đường Cái Quan Phạm Duy Lượt xem: 1425
Mẹ Việt Nam Phạm Duy Lượt xem: 1359
Tâm Ca Phạm Duy Lượt xem: 1438
Tâm Phẫn Ca Phạm Duy Lượt xem: 1336
Đạo Ca Phạm Duy Lượt xem: 1482
Rong Ca Phạm Duy Lượt xem: 1378
Thiền Ca (Hát Trên Ðường Về) Phạm Duy Lượt xem: 1475
Trường Ca Hàn Mặc Tử Phạm Duy Lượt xem: 1371

Đăng Nhập