PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400

Từ Ban Biên Tập

Ban Biên Tập Trang Web PhamDuy.com

Chủ trương: Nhạc Sĩ Phạm Duy
Cố vấn: Nhạc Sĩ Duy Cường
Phụ trách biên tập:

 
Nguyễn Hạnh
Dương Hiệp
cùng một nhóm thân hữu yêu nhạc Phạm Duy
Phụ trách hosting:
Phạm Tuệ
Tên miền và hosting: SwypeTrio LLC
   

Vài hàng về trang web PhamDuy.com

Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời ngày 27.1.2013 để lại một gia tài âm nhạc quý giá và đồ sộ, làm giàu thêm đời sống văn hóa của người Việt sau cuộc “hành trình âm nhạc” dài đến hơn nửa thế kỷ, khởi đi từ thời kỳ đầu của nền tân nhạc Việt Nam.

Sinh thời, nhạc sĩ Phạm Duy có lập ra vài trang web mang ý nghĩa bắc một nhịp cầu giao cảm với người yêu nhạc Phạm Duy, khởi đầu là PhamDuy.com và sau cùng là PhamDuy2010.com. Theo tin từ gia đình ông, trang web PhamDuy2010.com sẽ được giữ nguyên trạng như là một “phòng làm việc” còn lưu lại những dấu tích quen thuộc của người nghệ sĩ lớn mà sức sáng tạo và làm việc thật bền bỉ, liên tục, không phút nào ngưng nghỉ.

Phạm Duy

Những năm gần đây, bên cạnh PhamDuy2010.com vẫn được xem là trang web chính thức, nhạc sĩ Phạm Duy vẫn duy trì trang web PhamDuy.com nhằm lưu trữ mọi tác phẩm của ông (bao gồm mọi sáng tác âm nhạc và các thể loại văn học). Được sự đồng tình và hỗ trợ của gia đình nhạc sĩ Phạm Duy – qua nhạc sĩ Duy Cường – chúng tôi mạn phép được tiếp tục duy trì và phát triển trang web này với chủ đích sưu tầm và lưu trữ di sản âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy để lại cho hậu thế, cho mọi đối tượng yêu nhạc Việt, đặc biệt là giới trẻ ở trong lẫn ngoài nước, điều mà sinh thời nhạc sĩ Phạm Duy rất quan tâm.

Xem tiếp...

Chi Tiết Về Bản Quyền

Bài vở, tài liệu, MP3 ... đăng trên trang web PhamDuy.com đến từ nhiều nguồn. 

Tất cả những tác phẩm bao gồm e-books, bài viết, hình ảnh, tờ nhạc, thu thanh, MP3 ... của Nhạc Sĩ Phạm Duy là do ông cung cấp khi còn sinh thời. Bản quyền của những tác phẩm này nay thuộc về gia đình Nhạc Sĩ Phạm Duy.

Bản quyền của những bài viết về cuộc đời và âm Nhạc Phạm Duy thuộc về tác giả của bài viết.


Đăng Nhập