PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
 • pd showcase01 976x400
 • pd showcase02 1200x400
 • pd showcase03 1200x400
 • pd showcase04 1200x400
 • pd showcase05 1200x400
 • pd showcase06 1200x400
 • pd showcase08 1200x400
 • pd showcase09 1200x400
 • PD Paintings
 • 2003 1200x400

Viếng Thăm Hoa Kỳ 1966

Viếng Thăm Hoa Kỳ 1966

Phạm Duy

Trong 12 năm qua, nghĩa là trong suốt thời gian ông Diệm nắm chính quyền cho tới lúc khởi đầu của chế độ quân nhân, ngoài những bài hát xưng tụng tình yêu, sự đau khổ và cái chết, tôi đã viết ra khá nhiều tác phẩm có tính cách phục vụ xã hội. Đó là những bài hát cho Bộ THÔNG TIN hay Bộ CHIÊU HỒI, cho QUÂN ĐỘI và cho XÂY DỰNG NÔNG THÔN. Nhất là hai bản trường ca Con Đường Cái Quan, Mẹ Việt Nam và 10 Bài Tâm Ca. Tất cả những tác phẩm đó đã gây tiếng vang khá lớn trong dân chúng. Tôi còn là một công chức tại Trung Tâm Điện Ảnh, giáo sư của trường Quốc Gia Âm Nhạc, làm việc hàng tuần với các Đài Phát Thanh và là người cộng tác với Phòng Điện Ảnh của Sở Thông Tin Hoa Kỳ. Đối với người Mỹ, tôi là một nhân vật văn hoá. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có Bureau of Educational and Cultural Affairs phụ trách việc mời những nhà văn hoá ở trên thế giới tới thăm Mỹ Quốc. Qua sự giới thiệu của Toà Đại Sứ ở Saigon, văn phòng này chính thức mời tôi viếng thăm Hợp Chủng Quốc.

Xem tiếp...

Photo Viếng Thăm Hoa Kỳ 1966

Lời Bàn Mới

 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Thang Pham 23.05.2017 11:45
  Theo thiển ý, không chắc lắm. Ở Việt Nam, khá nhiều mồ hoang (xác chết không ai chôn, nằm ngoài đồng ...
   
 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Trần Hồng 09.02.2017 11:37
  Toi mê nhạc Phạm Duy, rất thích bài này, nhưng tôi thật sự không hiểu câu " hồn ta như gò mối, đang chờ ...
   
 • Tìm Nhau
  Bùi Thái Ngọc 14.11.2016 14:34
  Một tượng đài chủa tân nhạc Việt Nam!
   
 • Dạ Lai Hương
  Huỳnh Thị Lệ Hoa 21.10.2016 11:16
  Bài hát hay tuyệt vời, nghe đã say, hát lại càng say
   
 • Bên Ni Bên Nớ
  Kinh Dinh 10.10.2016 19:29
  Êm dịu , sâu lắng !

Đăng Nhập