PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400

Hướng Dẫn

Nội Dung Trang Web

Nội Dung

Nội dung của trang web bao gồm 5 phần chính trên menu chính:

1. Sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy: Âm Nhạc.
2. Hồi Kí và những tác phẩm văn xuôi khác của nhạc sĩ Phạm Duy: Văn & Nghiên Cứu.
3. Những bài / sách viết về âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy: Viết Về Phạm Duy.
4. Những nghệ sĩ trong gia đình nhạc sĩ Phạm Duy: Gia Đình.
5. Và sau cùng là chi tiết về đám tang của nhạc sĩ Phạm Duy: Thương Tiếc.


Giao Lưu

- Bạn đọc có thể viết vài hàng vô Sổ Lưu Niệm để tỏ lòng ái mộ cố nhạc sĩ Phạm Duy, xin vô trang Sổ Lưu Niệm và bấm vào nút Viết Lưu Niệm.
- Bạn đọc có thể đóng góp ý kiến về bài viết, hình ảnh vân vân qua mục Lời Bàn ở cuối mỗi bài viết, hình ảnh, video ...
- Bạn đọc có thể liên lạc với BBT bằng cách gơỉ email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hay là dùng trang Liên Lạc.
- Những bài viết và thông báo  từ trang web sẽ được đăng ở mục Từ Ban Biên Tập.


còn tiếp ...
   

Viết Lời Bàn

Dưới cuối mỗi bài viết, bài hát, photo hay video ... đăng trên PhamDuy.com đều có kèm theo mục "Viết Lời Bàn". Đây là chỗ để các bạn viết lời bàn, đóng góp ý kiến về tác phẩm đăng ở bên trên.

Khi viết lời bàn xin các bạn làm ơn để ý dùm:

- viết tiếng Việt thì xin các bạn nhớ bỏ dấu,

- xin chỉ bàn về bài viết / bài hát / photo / video ... đăng ở bên trên.

Lời bàn gởi về trang web sẽ được Ban Biên Tập đọc qua trước khi đăng lên (trong vòng 24 tiếng đồng hồ).  Những lời bàn không thích hợp sẽ không được đăng và nếu cần thì BBT sẽ biên tập trước khi đăng.

Lời Bàn
  


Đăng Nhập