PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
 • pd showcase01 976x400
 • pd showcase02 1200x400
 • pd showcase03 1200x400
 • pd showcase04 1200x400
 • pd showcase05 1200x400
 • pd showcase06 1200x400
 • pd showcase08 1200x400
 • pd showcase09 1200x400
 • PD Paintings
 • 2003 1200x400

Nhạc Cảnh

Nhạc Cảnh

Vào năm 1963, khi những hãng phim muốn có những nhạc cảnh để cho vào những cuốn phim của họ thì họ tìm đến tôi. Cho tới lúc này, tôi đã liên tục soạn nhạc cho phòng trà, nhạc cho sinh viên, nhạc cho người tình, nhạc cho người lính v.v... với những thể tài như đoản ca, trường ca, chương khúc... được coi như khá thành công (vì bán rất chạy). Nay có hãng phim mướn tôi soạn nhạc cảnh thì tôi cũng thử đi vào một giai đoạn mới là giai đoạn soạn nhạc cho sân khấu tức là soạn nhạc cảnh xem sao ?

Vậy là vào năm 1963 này, lúc Ðiện Ảnh VN bắt đầu nẩy nở, Hãng Mỹ Vân tại Saigon mướn tôi soạn hai nhạc cảnh với ''kịch bản'' -- libretto -- của kịch sĩ Năm Châu. Ðó là nhạc cảnh CHỨC NỮ VỀ TRỜI và nhạc cảnh TẤM CÁM.

Xem tiếp...

Lời Bàn Mới

 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Thang Pham 23.05.2017 11:45
  Theo thiển ý, không chắc lắm. Ở Việt Nam, khá nhiều mồ hoang (xác chết không ai chôn, nằm ngoài đồng ...
   
 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Trần Hồng 09.02.2017 11:37
  Toi mê nhạc Phạm Duy, rất thích bài này, nhưng tôi thật sự không hiểu câu " hồn ta như gò mối, đang chờ ...
   
 • Tìm Nhau
  Bùi Thái Ngọc 14.11.2016 14:34
  Một tượng đài chủa tân nhạc Việt Nam!
   
 • Dạ Lai Hương
  Huỳnh Thị Lệ Hoa 21.10.2016 11:16
  Bài hát hay tuyệt vời, nghe đã say, hát lại càng say
   
 • Bên Ni Bên Nớ
  Kinh Dinh 10.10.2016 19:29
  Êm dịu , sâu lắng !

Đăng Nhập