PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
 • pd showcase01 976x400
 • pd showcase02 1200x400
 • pd showcase03 1200x400
 • pd showcase04 1200x400
 • pd showcase05 1200x400
 • pd showcase06 1200x400
 • pd showcase08 1200x400
 • pd showcase09 1200x400
 • PD Paintings
 • 2003 1200x400

Mùa Xuân 1975

Mùa Xuân Cuối Cùng Trên Ðất Nước

Thế là tôi đã ném được tầm con mắt về một hành trình mà mức khởi hành vào đầu thập niên 40 là mấy bản NHC HÙNG cổ điển hay siêu thực và vài bản NHC TÌNH ấp úng của thời tiền chiến... tiến tới giai đoạn NHẠC KHÁNG CHIẾN với khá nhiều thanh niên ca, quân ca, dân ca rất hiện thực và cũng rất lãng mạn cách mạng đi đôi với một chút nhạc tình vừa viễn mơ, vừa giang hồ, vừa ấm cúng...

Thời cuộc trong năm 1954 làm cho đất nước bị chia đôi, tôi chọn miền Nam để sinh sống và trong suốt 20 năm ròng, tôi đã để cho con người xã hội (l'homme social) của tôi được mỗi ngày một trưởng thành với loại nhạc TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG, khi thì mang tính chất xưng tụng với dân ca phục hồi, dân ca cải tiến, khởi đi từ dân ca phát triển tới trường ca, từ đơn khúc tới chương khúc, khi thì phê bình xã hội với tâm ca, tâm phẫn ca, vỉa hè ca, tục ca, thương ca chiến trường, khi thì siêu hình với đạo ca khi thì tươi mát với bé ca, nữ ca. khi thì bùi ngùi với bình ca v. v...

Xem tiếp...

Lời Bàn Mới

 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Thang Pham 23.05.2017 11:45
  Theo thiển ý, không chắc lắm. Ở Việt Nam, khá nhiều mồ hoang (xác chết không ai chôn, nằm ngoài đồng ...
   
 • Nghe đi nghe lại bài Đường Chiều Lá Rụng
  Trần Hồng 09.02.2017 11:37
  Toi mê nhạc Phạm Duy, rất thích bài này, nhưng tôi thật sự không hiểu câu " hồn ta như gò mối, đang chờ ...
   
 • Tìm Nhau
  Bùi Thái Ngọc 14.11.2016 14:34
  Một tượng đài chủa tân nhạc Việt Nam!
   
 • Dạ Lai Hương
  Huỳnh Thị Lệ Hoa 21.10.2016 11:16
  Bài hát hay tuyệt vời, nghe đã say, hát lại càng say
   
 • Bên Ni Bên Nớ
  Kinh Dinh 10.10.2016 19:29
  Êm dịu , sâu lắng !

Đăng Nhập