PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400

BBT - Album nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy do gia đình nhạc sĩ thực hiện rất nhiều. Tuy nhiên chỉ những CD trong danh sách dưới đây là còn được bán qua internet. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đoc:

 
Hình bìa Chi Tiết
Con Đường Cái Quan & Mẹ Việt Nam

Thái Thanh, Thái Hằng, Duy Khánh, Kim Tước, Nhật Trường

Bấm vô đây để mua MP3
Trường Ca Hàn Mặc Tử

Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo, Tuấn Ngọc

Bấm vô đây để mua MP3
Minh Họa Kiều 1

Duy Quang, Anh Dũng, Ái Vân, Thái Hiền, Khắc Từ, Thanh Ngoan

Bấm vô đây để mua MP3

Minh Họa Kiều 2

Duy Quang, Anh Dũng, Ái Vân, Thái Hiền,  Thanh Ngoan, Tuấn Ngọc

Bấm vô đây để mua MP3

Minh Họa Kiều 3

Duy Quang, Anh Dũng, Ái Vân, Thái Hiền, Khắc Từ, Thanh Ngoan

Bấm vô đây để mua MP3
Thiền Ca
(Zen Songs)

Thái Hiền

Bấm vô đây để mua MP3
Người Tình Già Trên Đầu Non
(Old Lover On The Mountain)

Duy Quang

Bấm vô đây để mua MP3
Nhạc Tình Phạm Duy

Nhạc Hòa Tấu - Duy Cường

Bấm vô đây để mua MP3
Huyền Thoại

Thái Hiền

Bấm vô đây để mua MP3
Tình Vẫn Rong Chơi

Thái Hiền & Duy Quang

Bấm vô đây để mua MP3

   Màu Thời Gian

Thái Hiền

Bấm vô đây để mua MP3

   
Thư từ, bài vở, hình ảnh, nhạc ... xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đăng Nhập